+421 944 255 854
info@c-c.sk

Ready Made Spoločnosti s.r.o.

Ready Made spoločnosti

Ready Made spoločnosti sú spoločnosti s ručením obmedzeným určené k ďalšiemu predaju. Ready Made spoločnosti nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť, čo je našou spoločnosťou garantované.

Ready Made spoločnosti sa používajú v prípade, že potrebujete rýchlo začať podnikať. Podnikať v mene novej spoločnosti môžete už za pár hodín.

Naša aktuálna ponuka:

Ponuka ready made spoločností s.r.o.

Ponuka platcov DPH

Ponuka starších firiem


Pri založení novej spoločnosti musíte rátať s lehotami, ktoré majú úradníci na Živnostenskom a Obchodnom registri (spolu minimálne 10-12 dní). Kúpou Ready-Made spoločnosti tak ušetríte čas a nie ste viazaný na žiadne lehoty a dátumy pri zakladaní spoločnosti a registrácii na daňovom úrade (lehota na registráciu na DPH je 30 dní).

Konateľom novej spoločnosti s ručením obmedzeným sa stávate okamžite po podpísaní zápisnice z valného zhromaždenia.

Zároveň sa Vy, alebo Vami určená osoba, stáva aj novým konateľom spoločnosti.

V mene spoločnosti môžete okamžite konať. Nie je potrebné čakať na zápis zmien do Obchodného registra – tento následný zápis má už iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

Všetky nami predávané Ready Made spoločnosti:
 • sú zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČO
 • majú vystavené živnostenské listy
 • sú registrované pre daň z príjmu
 • boli založené výhradne za účelom predaj
 • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • nikdy nevykonávali žiadnu činnosť
 • ich základné imanie je splatené v celom rozsahu
 • sú pripravené na okamžitý predaj
Naše Ready Made spoločnosti s ručením obmedzeným disponujú základnými a najviac používanými predmetmi podnikania, zvyčajne sú to:
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • počítačové služby
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • administratívne služby
 • reklamné a marketingové služby
 • prenájom hnuteľných vecí
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

V cene Ready Made spoločnosti je aj usporiadanie Valného zhromaždenia, kde okrem zmeny konateľa a spoločníka je možné vykonať aj iné zmeny. Môžete zmeniť obchodný názov spoločnosti, sídlo ako aj ďalšie údaje podľa Vášho želania.

Notárske poplatky za prevod ready made s.r.o. hradí klient zvlášť.

Z 12 hodnotení Ready Made spoločnosti získali hodnotenie 5.0 z 5