+421 944 255 854
info@c-c.sk

Ready Made Spoločnosti s.r.o.

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. je veľmi komplikovaný proces, už len poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra je pri klasickom podaní je 300€.

Pričom poplatok u niektorých špecializovaných firiem za kompletné založenie spoločnosti je len 244 EUR.

AKCIA - Založenie s.r.o. 244EUR

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.


Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 300€ !!!

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:
  1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení spoločnosti
  2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
  3. podľa Vašich požiadaviek a našich odporúčaní vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti
  4. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spolzočnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
  5. zaplatíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
  6. zaregistrujeme spoločnosť k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

Výhodou SRO je ručenie do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu na rozdiel od právnických osôb. Pri úplnom splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti neručia.

Na založenie s.r.o. postačuje jeden zakladateľ a spoločník, ktorý môže byť aj konateľom. Obchodnú spoločnosť je možné predať kedykoľvek po jej založení, a to aj so ziskom.

Ak chcete podnikať už v priebehu niekoľkých hodín, a teda nemôžete čakať na založenie s.r.o. môžete si zakúpiť už existujúce ready made s.r.o., ktoré sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.