+421 944 255 854
info@c-c.sk

Ready Made Spoločnosti s.r.o.

Založenie Organizačnej zložky

Založenie Organizačnej zložky je veľmi komplikovaný proces, už len poplatok za zápis Organizačnej zložky do obchodného registra je pri klasickom podaní je 300€.

AKCIA - Založenie Organizačnej zložky 680 EUR

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.


Cena za založenie Organizačnej zložky zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 300€.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:
  1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení Organizačnej zložky
  2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
  3. podľa Vašich požiadaviek a našich odporúčaní vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti
  4. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spolzočnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
  5. zaplatíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
  6. zaregistrujeme spoločnosť k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

Na založenie organizačnej zložky postačuje jeden zakladateľ (zahraničná osoba) a 1 fyzická osoba, ktorá bude vedúcim organizačnej zložky.